SIA “Akorda” ir noslēgusi 2016.gada 13.oktobrī līgumu Nr. SKV-L-2016/854 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.